Over mij

 

Even voorstellen

 

Ik ben Joyce Kemps-Liefting, getrouwd en moeder van een dochter en een zoon, beiden in de tienerleeftijd.

Mijn roots liggen in Egmond, in de prachtige omgeving van de duinen en het strand. Daar wandel ik graag  met onze hond.

 

Mijn loopbaan

Al vanaf de basisschool weet ik dat ik met kinderen wil werken.

Kinderen zijn puur, open en eerlijk en dat maakt voor mij het werken met kind iedere dag weer een feestje.

 

Ik ben geïnspireerd door wat kinderen ons leren en laten zien.

 

Na mij havo-opleiding was de pabo daarom een heel logische keuze.

Tijdens mijn eerste jaren als leerkracht kwam ik direct in aanraking met kinderen die  leermoeilijkheden hadden.

Juist deze groep kinderen hebben extra aandacht, bevestiging en een luisterend oor nodig.

Dat heeft mij doen besluiten om een basisopleiding Intern Begeleider te volgen. In de daarop volgende jaren ben ik me door cursussen en scholing meer gaan verdiepen in kinderen met speciale behoeften op het gebied van gedrag en op sociaal emotioneel gebied. 

 

Mijn passie

Na ruim vijftien jaar voor de klas te hebben gestaan, merkte ik dat mijn passie ook ligt bij het begeleiden van de kinderen die, om welke reden dan ook, even niet lekker in hun vel zitten of ander gedrag vertonen. Daarom heb ik in 2016 mijn praktijk met de naam Rootzsj opgezet en heb ik tevens  de basisopleiding tot schoolcounsellor afgerond.  Tijdens deze opleiding heb ik  mij de gesprekstechnieken binnen het counsellen eigen gemaakt. Zo kan in gesprek met de ouders, het kind of een leerkracht nog beter ondersteunen en begeleiden in de voor die persoon lastige situaties.

 

 Al heel lang wist ik dat ik meer voelde en ervaarde dan de mensen om mij heen. Hierdoor heb ik me vaak 'anders' gevoeld. In de loop van de tijd ben ik mij meer gaan verdiepen in onder andere hoog sensitiviteit  Nu weet ik dat mijn 'anders' voelen mij verrijkt en dat mijn gevoeligheid ervoor zorgt dat ik net iets doortastender kan zijn of niet veel woorden nodig heb om te begrijpen wat er speelt of wordt bedoeld.

 

In de afgelopen jaren heb ik vanuit mijn praktijk veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen die gevlucht zijn uit hun vaderland en Nederlands mogen gaan leren of het Nederlands zich nog beter eigen mogen maken. En in het begeleiden van kinderen die binnen of buiten de klas wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op gebied van bijvoorbeeld spelling, begrijpend lezen of gedrag. Ook ben ik werkzaam geweest als trajectbegeleider in het V.O. en heb ik op middelbare scholen en aan volwassen medewerkers van een zorginstelling NT2 begeleiding gegeven. Tevens heb ik een opleiding tot Relax Kids coach gevolgd om deze fijne lessen in plezier, zelfvertrouwen en ontspanning te kunnen geven.

 

Ik wil mijn hart volgen en doen waar ik het allermeeste plezier in heb.

Dat is het lesgeven, begeleiden en coachen van kinderen, jongeren en leerkrachten, zowel binnen het onderwijs als soms daarbuiten.

 


Diploma's/ Certificaten

 

-1993-1999 Havo , Bonhoeffercollege Castricum

-1999-2003 PABO Hogeschool Inholland Alkmaar

-2004-2005 Basiscursus Interne Begeleiding  OBD Noordwest  

-2005  MEINT (meervoudige intelligentie) Hogeschool Inholland 

-2007-2008 In mijn sas met een bovenbouwklas Hogeschool                 Inholland 

-2009 Kinderen met speciale behoeften OBD Noordwest

-2012 Mentorentraining Tabijn 

-2012 Kids'skills  OBD Noordwest 

-2014  Mindfulonderwijs   Mindfulonderwijs 

-2014-2015 Didactisch coachen   V&F onderwijs consult 

-2015-2017 Basisdiploma Schoolcounselling Stichting Counselling Nederland 

-2019 Relax Kids Coach Relax Kids Nederland 

-2021-2022 Pedagogisch tact Centrum Pedagogisch Contact

 

 

Cursussen

 

-2005 ADHD en Agressie OBD Noordwest 

-2011 Wat zit er in jouw rugzak? Module gedrag   Rec4.5 

-2016 Coöperatief leren    Tabijn  

-2015 -heden Intuïtieve en mediamieke ontwikkeling  Intrinsik 

-2018  Mediumschap   NurAlima

-2018  ReAttach Therapie  Teamwork Nederland

-2020 Covey:7 Habits  4.0, voor iedereen in het onderwijs. 

              CPS Amersfoort