Chill Skills 

 

De Chill Skills lessen liggen in het verlengde van de Relax Kids lessen.

Je hoeft niet eerst de Relax Kids lessen te hebben gevolgd om vervolgens aan Chill Skills deel te nemen.
Behalve ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisatie gaan we het ook hebben

over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

 

Denk bijvoorbeeld aan:
* Positief denken
* Stress, wat is dat nou precies en hoe ga je er mee om?
* Hoe ga je om met boosheid en andere stemmingen?
* Gezond leven
* Goed voor jezelf zorgen
* Gelukkig zijn
* Zelfvertrouwen

 

Kinderen leren hoe ze in balans kunnen komen en worden bewuster van wat ze zelf belangrijk vinden.

Ze leren zichzelf beter kennen en te vertrouwen op zichzelf. Hierdoor zijn ze in staat om beter om te gaan met stress,

zich te focussen en te ontspannen bijvoorbeeld voor een toets of het maken van huiswerk.

Uiteraard allemaal aangepast op hun leef- en belevingswereld.

 

Een proefles Chill Skills is altijd gratis!

Het tarief voor een volgende losse les is €9,00. Een 5-ritten kaart kost €40,00

Heb je interesse? Stuur mij dan een e-mail;info@rootzsj.nl

 

*Op dit moment zijn deze Chill Skills lessen nog niet gestart.

Bij voldoende aanmeldingen start ik zo snel mogelijk met deze lessen.*

 

Speciaal voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs

Bestaat de mogelijkheid tot het geven van een lessenserie binnen een thema of over een onderwerp.

Neem gerust contact op voor informatie over de mogelijkheden!