De begeleiding van het kind

 

Sommige kinderen lopen thuis of op school vast. Meestal wordt er dan direct gekeken naar wat het kind meer of beter kan doen om "het probleem" op te lossen.

Voor een kind is het veel prettiger om eerst eens te kijken naar wat allemaal wel al goed gaat. Vanuit die gedachte is het ook makkelijker een weg te vinden om met de moeilijkheden om te gaan of deze te omzeilen.

 

Rootzsj biedt begeleiding aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 jaar tot 18 jaar (en hun ouders of leerkrachten) Denk hierbij aan

aan begeleiding op het gebied van gedrag, hoog sensitiviteit, ontspanning, of sociaal emotioneel welbevinden. Je kunt mijn hulp ook inzetten voor een betere beheersing van de Nederlandse taal; spelling, grammatica en begrijpend lezen

 

Ambulante begeleiding; lessen en workshops

In sommige situaties  is ambulante begeleiding de beste keuze. Ik kom dan op een afgesproken  locatie om lessen of workshops te geven. Deze lessen en workshops kunnen gaan over hoe je kunt leren omgaan met hoog sensitiviteit, hoe je je sociaal emotionele vaardigheden kunt trainen of betreffen remedial teaching. Ik geef ook Relax Kids lessen en NT2 begeleiding op locatie. NT2 begeleiding is vooral bestemd voor anderstalige kinderen die Nederlands als tweede taal willen spreken en schrijven.

 

In mijn visie staat voorop dat een kind zich vooral gehoord en gezien voelt, zoals hij of zij werkelijk is. Ik geloof dat kinderen in de basis alles in huis hebben om te zijn of te worden wie of wat ze willen zijn. Soms liggen de talenten om dat doel te bereiken diep verborgen of worden ze nog niet ingezet. Daar kan ik deze kinderen, ouders of leerkrachten juist bij helpen. Op  locatie geef ik het kind passende en persoonlijke begeleiding. Elk kind is immers uniek!

 

 

Tijdens de begeleiding van het kind maak ik onder andere gebruik van de volgende methoden:

Kids Skills

 

Oplossingsgericht werken met Kids'Skills

 

Kids'Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat een heel belangrijk idee, bijna alle uitdagingen kunnen worden opgevat als vaardigheid die nog ontwikkeld moet worden.


Meervoudige Intelligenties

 

De grondlegger voor meervoudige intelligentie is de psycholoog Howard Gardner. Het uitgangspunt is dat iedereen, elk kind talenten bezit die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat iemand "meer of minder intelligent" is. Gardner beschrijft intelligentie als het vermogen om een probleem op te lossen of een gewenst resultaat aan te passen. Hij spreekt van Meervoudige Intelligenties, omdat hij vindt dat er meer manieren zijn om intelligent te zijn. "Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent."

 

Zijn theorie is als volgt schematisch weergegeven:

 


Omgaan met hoogsensitiviteit

 

Tijdens deze begeleiding leert het kind zijn gevoeligheid nog beter kennen en herkennen. Hierdoor leert hij of zij beter om te gaan met deze gevoeligheid en met bepaalde prikkels.

Met oefeningen bestaande uit ontspanningsoefeningen en andere oefeningen die ik aanpas aan het kind, leert het kind beter te aarden en zichzelf te ontladen.